Pharmore verenigt beeldende kunst, literatuur en medische wetenschap in communicatiemedia waarmee 'health and care' bedrijven en organisaties een verrassende en daardoor onderscheidende invulling kunnen geven aan promotionele waardecreatie. Voor onze opdrachtgevers spelen we met combinaties van merk en reputatiestrategieën in op de wetenschappelijke en culturele interesses, waarden en daaruit voortvloeiende interactiewensen van medici, apothekers, verpleegkundigen en patiënten.

Voor onze opdrachtgevers spelen we met combinaties van merk en reputatiestrategieën in op de wetenschappelijke en culturele interesses, waarden en daaruit voortvloeiende interactiewensen van medici, apothekers, verpleegkundigen en patiënten.

Pharmore unites art , literature and medical science into communications media by which health and care companies and organizations can realise surprising and as result a unique approach to promotional value creation.

By combining brand and reputation strategies we enable our clients to align their communications with the scientific and cultural interests, values and resulting interaction needs of general practitioners, consultants, pharmacists, nurses and patients.

Meesters in Marketing en Pharmore zijn als handelsnamen geregistreerd bij de KvK Leiden onder nummer 28052155. Meesters in Marketing maakt de marketing kennis en ervaring die met Pharmore opgedaan is binnen de farmaceutische industrie beschikbaar voor advocatenkantoren, het notariaat en andere juridische dienstverleners.

Meesters in Marketing en Pharmore are registered as trade names with the Chamber of Commerce in Leiden, the Netherlands under number 28052155. Meesters in Marketing makes the knowledge and experience acquired by Pharmore in serving the pharmaceutical industry available to law firms and other legal services providers.

De toenemende (zelf) regulering van reclame voor (recept) geneesmiddelen beperkt de inhoudelijke mogelijkheden van promotie en daardoor zullen toon, vormgeving en aanspreekwijze beslissend(er) worden voor de effectiviteit. 'Compliance' met wetgeving, zelf-regulering en ethische verwachtingen van 'stakeholders' wordt in toenemende mate relevant voor de creatie en bescherming van reputatie en merkassociaties.The increasing (self) regulation in advertising of (prescription-only) medicine limits differentiation opportunities with content and therefore tone, design and manner of addressing become more decisive for the effectiveness. Compliance with legislation, self-regulation and ethical expectations of stakeholders are increasingly becoming relevant to create and protect reputation and brand associations.