Pharmore structureert de samenwerking met opdrachtgevers met behulp van een specifiek 10 stappen plan.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Vaststellen Marketingstrategie

Vertaalslag naar briefing

Vaststellen Communicatiestrategie

Vertaalslag naar procentuele verdeling budget over 'push, pull en profile'

Campagnevoorstel

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

Compliance rapport

Formele presentatie en evaluatie

Aanpassingen

Implementatie

'Control en research'