Pharmore

Missie

Pharmore verenigt beeldende kunst, literatuur en medische wetenschap in communicatiemedia waarmee ‘health and care’ bedrijven en organisaties een verrassende en daardoor onderscheidende invulling kunnen geven aan promotionele waardecreatie. Voor onze opdrachtgevers spelen we met combinaties van merk en reputatiestrategieën in op de wetenschappelijke en culturele interesses, waarden en daaruit voortvloeiende interactiewensen van medici, apothekers, verpleegkundigen en patiënten.

Voor onze opdrachtgevers spelen we met combinaties van merk en reputatiestrategieën in op de wetenschappelijke en culturele interesses, waarden en daaruit voortvloeiende interactiewensen van medici, apothekers, verpleegkundigen en patiënten.

Visie

De toenemende (zelf) regulering van reclame voor (recept) geneesmiddelen beperkt de inhoudelijke mogelijkheden van promotie en daardoor zullen toon, vormgeving en aanspreekwijze beslissend(er) worden voor de effectiviteit. ‘Compliance’ met wetgeving, zelf-regulering en ethische verwachtingen van ‘stakeholders’ wordt in toenemende mate relevant voor de creatie en bescherming van reputatie en merkassociaties.

Neem contact op