22
jul

Strategisch Exportmanagement in Exportmanagement 

(vijfde druk)
onder redactie van J. Veldman,
Wolters Noordhoff, Groningen
2004,
p.277-322